شناسنامه پرّان
 
نام پرّان
تماس با من
جنسیت زن
سن 30
درباره من خیل ِ دلکش ِ پرواز در طراوت ِ ابر به خواب می ماند پرنده در قفس ِ خویش خواب می بیند پرنده در قفس ِ خویش به رنگ و روغن ِ تصویر ِ باغ می نگرد پرنده می داند که باد بی نفس است و باغ تصویری ست پرنده در قفس ِ خویش خواب می بیند سایه

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها