نگاهی به تظاهرات دوشنبه 25 خرداد

تظاهرات 25 خرداد در خیابان آزادی کروبی در تظاهرات 25 خرداد

خس و خاشاک؟


برای دیدن عکس های بیشتر این جا را کلیک کنید.