محفل
خدایا عقیده مرا از دست عقده ام مصون بدار!
1385/10/13
Chant of cheat

وقتی با خودت شطرنج بازی می کنی هیچ چیز اهمیتی ندارد جز خودت. فرقی بین سفید و سیاه وجود ندارد، برابری کامل نژادی!، فقط سفید اول حرکت می کند! سفید همیشه اول حرکت می کند...برنده بازنده است و بازنده برنده و من هر دونه این بازی وجود خارجی ندارد، از من شروع می شود و به من ختم می شود، شاهدی نیست که به حقیقت آن اعتراف کند. فقط من هستم که با اعترافم گناه خود را بشویم، گناه نابخشودنی خودخواهی، گناه مورد علاقه ی شیطان! معنوی ترین گناه که فقط با اعتراف به پوچی خود بخشوده می شود و پاداشش جهنم است.ما همه با خود شطرنج بازی می کنیم! ما همه زندگی می کنیم،


بازی بدون برد، بدون باخت، فقط بازی مرگباری برای حذف تمام آنچه وجود دارد. و در آخر فقط کویری می ماند که پاداش سختکوشی ماست.با خود شطرنج بازی نکنید، اگر می کنید تقلب نکنید!


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 123103