X
تبلیغات
رایتل
محفل
خدایا عقیده مرا از دست عقده ام مصون بدار!
1385/09/01
آزادی یا لجامگسیختگی؟
در یادداشت قبل به تفکر آقای شیخ فضل الله در مورد آزادی اشاره کردم . که به طور کامل این مطلب در کتاب تضاد دولت و ملت آقای همایون کاتوزیان آمده است.
اما باز خوانی ایرانیان از آزادی با توجه به اینکه این تفکر از "تقابل" ایرانیان با غرب در ایران شکل گرفت جالب و قابل تامل وشاید قابل تامیم به زمانه خود است!!
ایرانیانی که به دول اروپایی سفر می کردند و از پیشرفت و تفاوت های آن سرزمین با سرزمین خود آگاه می شدند ، در اندیشه علت این تفاوت بر می آمدند.
این موضوع حتی برای شاهان هم رخ می داده است.
آننان علت را در نظام اداری منظم و سازمان دهی شده یافتند. و بعد پی بردند وجود چنین سازمانی نیازمند گوهری ارزشمند بنام "قانون" هستند.
منظور از قانون، قانون مدون ، مکتوب و قدرت مند است.
لفظ آزادی مورد اتعمال آقایان هما قانون بوده است که کاملا به معنای کنترل امور است ودر مقابل لجامگسیختگی قرار دارد.
در پست بعدی بیشتر درمورد رخداد های بعد از انقلاب مشروطه و هرج ومرج حاصل از خواهم نوشت!

1385/08/29
این جا چه خبره

اندر مطالعه کتاب ظاله بودم من باب روابط دولت وملت اجم در ایران من اول تاریخ تا کنون!


فی هذا الکتاب آمده ال شیخ محترم نوری (ناطق نه فضل الله) توسط مراجع عظام فی نجف مورد عنایت قرار داشته و مفسد فی الرض معرفی گردیده است!


قصه از فرض تساوی زیر حاصل شد!


آزادی =لجام گسیختگی


اما مطب مورد عنایت این جانب فهم باللای علمای آن زمان از آزادی ست که اکنون خل ناشی از چنین فهمی اندر مشاکل اجتماع بلاد ایرانی احساس میشود!


همیشه ترس از هرج و مرج پناه به حکومت خود کامه بردیم ؛ اما اکنون از زور حکومت خود کامه به لجامگسیختگی پناه بردیم!!!!


1385/08/13
گناهی بالاتر از دروغ

کدام گناه کبیره را انجام داده ایم


که زمان ثانیه های خود را از ما دریغ میدارد


که حقیقتی بالاتر از شک برایمان نمانده


کدام خطا از ما سر زده که پدرانمان ما را از ارث محروم کرده اند


که هنوز هویتمان را از زیر خاک بیرون می آوریم و همچنان دین خود را به خاک می سپاریم


که باید اندیشه هامان را در کتاب های مارکس و سارتر و دریدا بجوییم


از کی حقیقت را پشت دیوار جاگذارده ایم


چه چیز را در گذر سالیان جاگذارده ایم و در هزار توی تاریخ گم کرده ایم که حال باید آن را از نو بازیابیماز دوستانی که عضو شدند سپاس گذارم و منتظر مطالبشان هستم.


امیدوارم بقیه اعضا محفل نیز عضو وبلاگ شوند و مطلب بگذارند.


این یک وبلاگ خصوصی(!) است، فعلا.قلم باید در خدمت اندیشه و اندیشه در خدمت بشر باشد.(سارتر)


عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 122972