محفل
خدایا عقیده مرا از دست عقده ام مصون بدار!
1385/07/27
محفلی برخاسته از کتابخوانی

محفلی است از برای حکم راندن، محفلی برای یافتن


محفلی است از برای آوردن و در تاریکی به هم پیوستن


در سرزمین ایران و سایه های آرمیده اشاین وبلاگ را در راستای اهداف سه ساله محفل کوچکمان و بمنظور دسترسی بهتر به اندیشه ها و اطلاعات یکدیگر و افراد خارج از محفل، راه اندازی کردم.


امیدوارم گامی باشد جهت تکامل و ترقی اندیشه هایمان.عناوین آخرین یادداشت ها
خوش آمدید
آرشیو
موضوع بندی
عضویت کاربران بلاگ اسکای
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 123102